III. Zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów

CELE SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli każdemu uczestnikowi :
1. Odkryć własny styl w zarządzaniu czasem i priorytetami: swoje mocne i słabe strony
2. Uswiadomić sobie główne przyczyny nieoptymalnego zarządzania czasem
3. Odróżnić zadania pilne od ważnych i ustalić hierarchię priorytetów
4. Skutecznie planować swoje działania
5. Odkryć techniki i narzędzia pozwalające zoptymizować zarządzanie czasem i priorytetami
6. Skuteczne delegować
7. Zoptymalizować czasochłonne relacje ze współpracownikami.

METODY

Dzięki testowi umożliwiającemu odkrycie własnego stylu zarządzania czasem i jego wnikliwej analizie uczestnicy mogą uświadomić sobie swoje mocne i słabsze strony w zarządzaniu czasem i priorytetów. Lepsze zrozumienie i poznanie siebie pozwala na skuteczniejsze przysfojenie sobie nowych narzędzi, technik i nawyków umożliwiających zoptymaliizowane zarządzania czasem.
Liczne ćwiczenia, wymiana doświadczeń przeplatane różnorodnymi tekstami i historyjkami sprawiają, że uczestnicy sami dostrzegają gdzie tkwią ich możliwości poprawy w zarządzaniu czasem. Pozwala im to ustalić własny, indywidualny plan działania i zastosowanie na co dzień odkrytych w czasie szkolenia technik, rad i narzędzi.
Szkolenia podstawowe

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt