Jak przekuć nasze różnice kulturowe na sukces firmy?

CELE

1. Opanować podstawowe reguły zarządzania międzykulturowego
2. Odkryć inaczej Polskę/inne kraje ich cechy szczególne : geografia, historia, socjologia i ekonomia
3. Zrozumieć zarządzanie ludźmu i biznesem z punktu widzenia:
   • hierarchii i przywództwa
   • ducha zespołu i indywidualizmu
   • komunikacji i motywacji
   • inicjatywy i podejmowania decyzji
   • pojęcia czasu, osiągania wyników i odpowiedzialności
4. Odkryć i/lub skonfrontować postrzeganie Polaków przez inne nacje
5. Odkryć złote zasady do zastosowania i pułapki do ominięcia w zarządzaniu interkulturowym
6. Lepiej zrozumieć zasady, na jakich oparte sa wzajemne relacje
7. Lepiej wykorzystać swoje zalety w zarządzaniu międzykulturowym i ukształtować swój wizerunek w oczach innych
8. Rozwinąć swoje mocne strony w kontaktach, aby odnosić sukcesy w relacjach ze współpracownikami/rozmówcami innej kultury

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPARCIA INTERKULTUROWEGO:

1. Lepsze wyniki własne i zespołowe – skupienie się na osiąganiu celów.
2. Wyeliminowanie istniejących i potencjalnych napięć wynikających z różnic kulturowych :
   • lepsze wzajemne zrozumienie naszych postaw
   • wyjaśnienie niedomówień
3. Lepsza komunikacja i harmonia we wzajemnych relacjach
4. Wzmocnienie synergii : wyzwolenie pozytywnej energii i kreatywności każdego z członków zespołu.
5. Większa przewidywalność reakcji drugiej osoby dzięki lepszemu poznaniu różnic kulturowych.

METODY

Diagnoza obecnej sytuacji. Wspólnie stworzenie odpowiedniego planu działania wykorzystującego następujące elementy: coaching grupowy,seminarium typu team-building, warsztaty i/lub coaching indywidualny
<<<<<

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt