„Przestrzeń, jaką oferuje coaching jest przestrzenią zarezerwowaną do refleksji, pozwalającą cochee na nabranie dystansu do jego życia zawodowego. Cochee angażuje się w proces eksploracji profesjonalnej rzeczywistości, co powoduje efekt pewnego rezonansu z jego własną historią. Z tej dynamiki rodzi się zupełnie nowe postrzeganie przez cochee zarówno otaczających go wydarzeń, jak i jego własnej pozycji, a także głębsze poznanie samego siebie.”

Reine-Marie Halbout w książce „Savoir être coach”

Metody/ narzędzia stosowane w coachingu (przykładowo):

 • Możliwość zastosowania wstępnych testów osobowościowych lub/i na style zarządzania
 • Metoda majeutyczna polegająca na sztuce zadawania pytań pobudzających do refleksji i poszukiwaniu własnych rozwiązań w imię dewizy Galileusza „ Nie możemy nikomu narzucić żadnej wiedzy, możemy jedynie wskazać mu drogę do samodzielnego jej odkrycia”
 • Aktywne słuchanie, parafrazowanie
 • Treningi pozwalające na lepsze przygotowanie konkretnych sytuacji zawodowych (zebrania, negocjacje, ważne spotkania z podwładnymi lub ze zwierzchnikami)
 • Konfrontacja/prowokacja umożliwiająca klientowi twórcze spojrzenie na własne wady i niedociągnięcia
 • Dowartościowanie poprzez uwypuklenie zalet klienta oraz udzielenie mu zezwolenia na pewne zachowania, uczulenie go na konsekwencje innych zachowań i umożliwienie mu osiągnięcia stanu wiary w swoje możliwości
 • Techniki GROW wg. Whitmora, PCM (Process Comunication Managment) oraz NLP
 • Modelizacja i tzw. „regulacja” pozwalające na zachowanie przejrzystej i pozbawionej jakichkolwiek niedomówień relacji, sprzyjającej rozwojowi owocnej współpracy i porozumienia
 • Plan Osobistych Postępów – rodzaj tzw. „dziennika pokładowego” służącego do notowania ustalonego w czasie każdej sesji planu działania

Przebieg sesji coachingowej :

 • Każda sesja odbywa się „à la carte”, tzn. jest współtworzona w funkcji potrzeb, nad którymi klient chce pracować, pozostającymi w ścisłej relacji z celami do osiągnięcia, którym coaching ma służyć; odpowiedzialność za jej końcowy wynik jest ponoszona wspólnie
 • Każda sesja powinna zakończyć się wspólnym ustaleniem tzw. ”planu działania”, czyli zobowiązaniem klienta do wykonania uzgodnionych zadań między sesjami
 • Każda nowa sesja zaczyna się od krótkiego bilansu „planu działania», czyli realizacji zobowiązań wg określonego schematu: co się powiodło?, a co nie? i jakie są tego przyczyny?
 • Klimat wzajemnego zaufania, przychylności oraz braku jakichkolwiek a priori ze strony coach’a oraz pełne zaangażowanie cochee są warunkiem sine qua non przyczyniającym sie do sukcesu zarówno każdej sesji, jak i całego procesu
<<<<<

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt