Evolutis jest firmą specjalizującą się w doskonaleniu zasobów ludzkich poprzez coaching indywidualny i grupowy oraz szkolenia menedżersko-handlowe. Jest francusko-polską firmą, założoną przez Magdalenę Niniewski, która zdobyła we Francji swoje zawodowe doświadczenie menedżersko-handlowe oraz jako coach, konsultant i trener, a od kilku lat prowadzi swoją działalność zawodową równolegle w obydwóch krajach.

Nasza misja:

1. Przyczynianie się do ewolucji przedsiębiorstwa i jego ludzkiego kapitału
2. Wsparcie kadry zarządzającej – menedżerów wyższego szczebla w rozwoju ich umiejętności przywódczych w kontekście zmian organizacyjnych, rynkowych, kulturowych, jak i tożsamosciowych
3. Kompleksowe, holistyczne podejście do człowieka uwzględniające jednostkę w całej swojej złożoności i wielowymiarowości: intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej, duchowej i socjologicznej

Nasze podejście do przedsiębiorstwa i tego co w nim najcenniejsze – ludzi: spersonalizowane, unikalne i wpisujące się w trend psychologii pozytywnej

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność